• Hem
 • Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Välkommen till Sweedly Webbyrå

Dessa villkor beskriver regler för användning av Sweedly Webbyrås hemsida.

Sweedly Webbyrå ligger på:

Nypongatan 6, Borlänge
Dalarna – 78465, Sverige

Genom att komma åt och använda denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor helt och hållet. Fortsätt inte använda Sweedly Webbyrås webbplats
om du inte accepterar alla villkoren som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa användarvillkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning
och alla eller alla avtal: “Klient”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som besöker denna webbplats
och accepterar Sweedlys villkor. “Företaget”, “Vårt”, “Vi”, “Vår” och “Oss” hänvisar
till Sweedly Webyrå. “Part”, “Parter” eller “Oss” avser både kunden och oss själva, eller antingen kunden
eller oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, acceptansen och betalningen av betalningen som krävs för att genomföra
Processen av vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet, oavsett om det sker formella möten
med en bestämd varaktighet, eller på något annat sätt, för det uttryckliga syftet att uppfylla kundens behov i fråga
av tillhandahållande av Sweedlys angivna tjänster / produkter, i enlighet med förbehåll för gällande lag
i Sverige. Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, flertalet,
kapitalisering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

Cookies

Vi använder användningen av cookies. Genom att använda Sweedly Webbyrås webbplats godkänner du användningen av cookies
i enlighet med Sweedly Webbyrås integritetspolicy.

De flesta av dagens interaktiva webbplatser använder cookies för att kunna hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats
för att möjliggöra funktionaliteten i detta område och användarvänlighet för de personer som besöker webbplatsen. Några av våra
Partner / Annonspartner kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges, äger Sweedly Webbyrå och / eller licensierarna immateriella rättigheter för
allt material på Sweedly Webbyrå. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan se och / eller skriva ut
sidor från https://www.sweedly.se för eget privat bruk, med förbehåll för restriktioner som anges i dessa användarvillkor.

Du får inte:

 • Publicera material från https://www.sweedly.se utan vårt godkännande (delning på sociala media med hänvisning till originalinnehållet så behövs inga godkännanden)
 • Sälj, hyra eller skapa dellicensmaterial från https://www.sweedly.se
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://www.sweedly.se
 • Omfördela innehåll från Sweedly Webbyrå (om inte innehåll särskilt är gjord för omfördelning).

Kommentarer av användare

Allmänna Villkoren börjar på publiceringsdatumet.

Vissa delar av den här webbplatsen ger användarna möjlighet att posta och utbyta åsikter, information,
material och data (“Kommentarer”) på vissa platser på webbplatsen (tex. Blogg och Nyheter sektionen på vår webbplats). Sweedly Webbyrå skärmar inte, redigerar, publicerar
eller granska Kommentarer innan de visas på webbplatsen (förhindrande av SPAM) och Kommentarer speglar inte synpunkterna eller
åsikter från Sweedly Webbyrå, dess frilansare, anställda eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och uppfattningar av
Personer som postar en sådan syn eller åsikt. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar Sweedly Webbyrå kommer
inte ansvarig eller ansvarig för kommentarerna eller för eventuella förlustskostnader, ansvar, skadestånd eller kostnader som orsakats
och eller led av användningen av och / eller posten av och / eller utseendet av kommentarerna på dettahemsida.
Sweedly Webbyråbehandlar rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort eventuella kommentarer som den anser
efter eget gottfinnande vara olämpligt, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.
Du garanterar och representerar att:
Du har rätt att skriva kommentarer på vår hemsida och ha alla nödvändiga licenser och samtyckter till
göra det;

 • Kommentarerna strider inte mot någon immateriell rättighet, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt,
  patent eller varumärke eller annan proprietär rättighet för någon tredje part
 • Kommentarerna innehåller inga förolämpande, kränkande, stötande, oanständigt eller annat olagligt material
  eller material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller aktuella kommersiella aktiviteter
  eller olaglig verksamhet.

Du beviljar härmed Sweedly Webbyrå en icke-exklusiv royaltyfri licens för att använda, reproducera,
redigera och godkänna andra att använda, reproducera och redigera några av dina kommentarer i alla former, format
eller media.

Hyperlänk till vårt innehåll

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:
  1. Statliga myndigheter;
  2. Sökmotorer;
  3. Nyhetsorganisationer;
  4. Online-katalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; och ackrediterade företag utom att söka ideella organisationer, välgörenhet köpcentrum och välgörenhetsorganisationer som inte kan länka till vår webbplats.
 1. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge
  som länken: (a) är inte på något sätt vilseledande (b) innebär inte falskt att sponsring, godkännande eller
  godkännande av länkpartiet och dess produkter eller tjänster och (c) passar inom ramen för länkningen
  till vår webbplats.
 2. Vi kan överväga och godkänna efter eget gottfinnande andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:
  1. allmänt kända konsument- och / eller affärsinformationskällor som handelskammare, amerikanska
   Automobile Association, AARP och Consumer Union;
  2. dot.com community webbplatser;
  3. föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhetsgivande platser,
  4. online katalog distributörer;
  5. internetportaler;
  6. redovisning, lag och konsultföretag vars primära kunder är företag, och
  7. Utbildningsinstitutioner och branschorganisationer

Vi godkänner länkförfrågningar från dessa organisationer om vi bestämmer att: (a) länken inte skulle återspegla
ogynnsamt hos oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer
som representerar inneboende misstänkta typer av verksamhet, till exempel arbetskraftsmöjligheter, ska inte tillåtas
att länka); (b) Organisationen har inte en otillfredsställande information hos oss (c) Fördelen för oss från
synligheten i samband med hyperlänken uppväger avsaknaden av länk är i sammanhanget med allmän resursinformation eller är i övrigt förenlig med redaktionellt innehåll
i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplats information så länge som
länken: (a) är inte på något sätt vilseledande (b) inte innebär felaktigt sponsring eller godkännande
av den kopplande parten och de produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens
webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår hemsida,
så måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sweedly.se.
Var vänlig ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och / eller e-post
adress) samt URL för din webbplats, en lista över alla webbadresser som du avser att länka till vår webbplats,
och en lista över webbadressen / URL: erna på vår webbplats som du vill länka till. Vi brukar återkoppla i dessa ärenden inom 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats enligt följande:

 • Med hjälp av vårt företagsnamn; eller
 • Genom användning av den enhetliga resurslokaliseraren (webbadressen) kopplad till; eller
 • Med hjälp av någon annan beskrivning av vår webbplats eller webbplatsens material som är kopplat till din artikel med ett meningsfullt sammanhang och format på innehållet på din webbplats.Ingen användning av Sweedly Webbyrås logotyp eller annat konstverk får inte redigeras eller användas i reklamsyfte utan vårt godkännande. Du får heller inte använda Sweedly Webbyrås logotyp eller annat konstverk för att länka till upphovsrättsskyddat material. Kontakta alla upphovsmän innan du väljer att publicera, dela eller länka till vår webbplats i kombination med någon annans upphovsrättsskyddade varumärke.

iframes

Utan föregående godkännande och skriftlig skriftlig tillåtelse får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller
använda andra tekniker eller webbplatser som på något sätt förändrar visuell presentation eller utseende på vår webbplats. Du vår aldrig bädda in vår webbplats som en “iframe” på webbplatsen.

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller något särskilt
länka till vår webbplats vid missbruk eller om du bryter mot våra allmänna regler. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats efter en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess policy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats, accepterar du att vara bunden till avtalet och följa dessa villkor. Vi avsäger oss allt ansvar av publiceringar som inte sker på vår webbplats, som är publicerat, granskat och utfört av oss Sweedly Webbyrå.

Borttagning av länkar från vår hemsida

Om du finner någon länk på vår hemsida eller någon länkad webbplats som stötande av någon anledning så kan du alltid kontakta
oss gällande detta. Vi kommer att överväga din förfrågninga om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara
direkt till dig.

Samtidigt som vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats alltid är korrekt, garanterar vi inte fullständighet
eller noggrannhet; Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen är tillgänglig eller att materialet på
webbplatsen hålls uppdaterad.

Innehållsansvar

Vi ska inte ha något ansvar eller ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du godkänner att ersätta
och försvara oss mot alla krav som uppstår på grund av eller baserat på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon
sida överhuvudtaget på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller information eller material som kan tolkas som
kränkande, obscen eller brottsligt.

varning

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag utesluter vi alla föreställningar, garantier och villkor som gäller vår hemsida och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, några garantier som följer av lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet och / eller användningen av rimlig vård och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från försumlighet
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig förvrängning
 • begränsa några av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag eller
 • utesluta några av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.
 • De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a)
  omfattas av föregående stycke och (b) styra alla skulder som uppkommer enligt ansvarsfriskrivningen eller
 • i förhållande till föremålet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd
  (inklusive försummelse) och för åsidosättande av lagstadgad tull.

I den utsträckning som webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt,
Vi är inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående någon av våra villkor, vänligen kontakta oss.

© Copyright 2017-2018 Sweedly Webbyrå. Powered by Sweedly.se | Sweedly.net | Sweedly.org

Din integritet
NamnAktiverat
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbplatsupplevelse.
Cloudflare
Av perfekta skäl använder vi Cloudflare som ett CDN-nätverk. Detta sparar en cookie "__cfduid" för att tillämpa säkerhetsinställningar per kund. Denna cookie är absolut nödvändig för Cloudflares säkerhetsfunktioner och kan inte stängas av.
Google Analytics
We track anonymized user information to improve our website.
x

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.